Složení Jury

Složení Jury závodů je následující:

MČR sprint – sobota 7.5.2016 – Mirek Hadač, Jan Mrázek a Daniel Wolf
MČR sprintové štafety – neděle 8.5.2016 – Jan Netuka, Martin Poklop a Roman Zbranek